استفاده از وب هوک نت نگار

با سرویس مانیتورینگ نت نگار شما می‌توانید هرگونه اختلال را در سرویس‌ها...